Cyclic silicones

In my previous post, I mentioned cyclic silicones and that they are bad for our health and the environment. I thought I’d explain it further in a simple and understandable way.

A lot of products contain cyclic silicones. Creams, lotions, makeup, hair products etc.. What cyclic silicones do is that they help creams and lotions to absorb better by the skin. They also have an anti-static effect which is why it’s often used in hair oils, hair spray and hair serums. It does really give a nice cosmetic result but it’s never worth risking our health for beauty. Health and beauty go hand in hand and should never have to compensate each other and compete with one another.

Studies have been made, that shows Cyclic silicones have the ability to be absorbed through our skin or by inhalation and when they get inside our bodies they can harm our organs. Some cyclic silicones are toxic to the liver in large doses, and some can have a negative effect on fertility and for pregnant women, it can harm their baby before it’s born. Cyclic silicones also have a negative impact on the environment.

The original pharmacy in Sweden (Apoteket) decided to get rid of and ban all products containing cyclic silicones from their stores. According to them, cyclic silicones will most likely be forbidden in cosmetic products within a few years and the reason it hasn’t already is that such things are always a long process and doesn’t happen over night. So at the moment, you can shop safely at Apoteket, but anywhere else you’ll have to do your own research and read labels.

Companies are sneaky lill’ bastards so they won’t write “cyclic silicones” on the bottle. Look for these words in the ingredients list: Cyklometikon, Cyklotetrasiloxane, Cyklopentasiloxane and Cyklohexasiloxane. If you find any of these ingredients in your products I’d honestly recommend you to toss it and always read the back of the products before you buy something new. I found these in some of my hair products and at first, I decided to finish the bottle because it was almost new and it felt like a waste to just toss it. But honestly, I didn’t feel good, using it. I just felt disgusted for having it in my hair and even worse when I washed it, knowing very well that it would harm the environment.

So let’s all just take our products containing cyclic silicones and “toss them in the bin” (British accent)…

I would like to add that this applies to cyclic silicones: cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane and cyclohexasiloxane. There are still many other types of silicones that are completely harmless.

Take care of each other dear firends <3


I mitt tidigare inlägg nämnde jag cykliska silikoner och att de är dåliga för vår hälsa och för miljön. Jag tänkte att jag skulle förklara det vidare på ett enkelt och förståeligt sätt.

Många produkter innehåller cykliska silikoner. Krämer, lotioner, smink, hårprodukter etc .. Vad cykliska silikoner gör är att de hjälper krämer och lotioner att absorberas bättre av huden. De har också en antistatisk effekt vilket är anledningen till att det ofta används i håroljor, hårspray och hårserum. Det ger verkligen ett snyggt kosmetiskt resultat men det är aldrig värt att riskera vår hälsa för skönhet. Hälsa och skönhet går hand i hand och borde aldrig behöva kompensera varandra och konkurrera med varandra.

Studier har gjorts, som visar att cykliska silikoner har möjlighet att absorberas genom vår hud eller genom inandning och när de kommer in i våra kroppar kan de skada våra organ. Vissa cykliska silikoner är giftiga för levern i stora doser, och vissa kan ha en negativ effekt på fertiliteten och för gravida kvinnor kan det skada barnet innan det är fött. Cykliska silikoner har också en negativ inverkan på miljön.

Apoteket i Sverige beslutade rensa ut och förbjuda alla produkter som innehåller cykliska silikoner från sina butiker. Enligt dem kommer cykliska silikoner sannolikt att förbjudas i kosmetiska produkter inom några år och anledningen till att det inte redan gjort det är att sådant är en lång process och kan inte förbjudas över en natt. Så för tillfället kan du handla säkert på Apoteket, men överallt annars måste du göra din egen research och läsa etiketter.

Företag är sneaky lill’ bastards, så de skriver inte “cykliska silikoner” på flaskan. Leta efter dessa ord i ingredienslistan: Cyklometikon, cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan och cyklohexasiloxan. Om du hittar någon av dessa ingredienser i dina produkter rekommenderar jag dig att kasta den och att alltid läsa ingredienslistan av produkterna innan du köper något nytt. Jag hittade dessa silikoner i några av mina hårprodukter och i början bestämde jag mig för att använda upp flaskan eftersom dennästan va helt ny och det kändes som ett slöseri att bara kasta den. Men ärligt talade kändes det inte alls bra. Jag kände mig bara äcklad av att ha den i mitt hår och ännu värre när jag tvättade det, och visste mycket välatt det skulle skada miljön.

Så låt oss ta våra produkter som innehåller cykliska silikoner och bah “toss them in the bin” (brittisk accent) …

Jag vill tillägga att detta gäller cycliska silikoner, alltså Cyklometikon, cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan och cyklohexasiloxan. Det finns fortfarande många andra sorters silikoner som är helt ofarliga.

Om du vill veta mer kan du kolla på denna videon som Apoteket har gjort:

Ta hand om er kära vänner <3

FacebookpinterestFacebookpinterest