Cyclic silicones

In my previous post, I mentioned cyclic silicones and that they are bad for our health and the environment. I thought I’d explain it further in a simple and understandable way.

A lot of products contain cyclic silicones. Creams, lotions, makeup, hair products etc.. What cyclic silicones do is that they help creams and lotions to absorb better by the skin. They also have an anti-static effect which is why it’s often used in hair oils, hair spray and hair serums. It does really give a nice cosmetic result but it’s never worth risking our health for beauty. Health and beauty go hand in hand and should never have to compensate each other and compete with one another.

Studies have been made, that shows Cyclic silicones have the ability to be absorbed through our skin or by inhalation and when they get inside our bodies they can harm our organs. Some cyclic silicones are toxic to the liver in large doses, and some can have a negative effect on fertility and for pregnant women, it can harm their baby before it’s born. Cyclic silicones also have a negative impact on the environment.

The original pharmacy in Sweden (Apoteket) decided to get rid of and ban all products containing cyclic silicones from their stores. According to them, cyclic silicones will most likely be forbidden in cosmetic products within a few years and the reason it hasn’t already is that such things are always a long process and doesn’t happen over night. So at the moment, you can shop safely at Apoteket, but anywhere else you’ll have to do your own research and read labels.

Companies are sneaky lill’ bastards so they won’t write “cyclic silicones” on the bottle. Look for these words in the ingredients list: Cyklometikon, Cyklotetrasiloxane, Cyklopentasiloxane and Cyklohexasiloxane. If you find any of these ingredients in your products I’d honestly recommend you to toss it and always read the back of the products before you buy something new. I found these in some of my hair products and at first, I decided to finish the bottle because it was almost new and it felt like a waste to just toss it. But honestly, I didn’t feel good, using it. I just felt disgusted for having it in my hair and even worse when I washed it, knowing very well that it would harm the environment.

So let’s all just take our products containing cyclic silicones and “toss them in the bin” (British accent)…

I would like to add that this applies to cyclic silicones: cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane and cyclohexasiloxane. There are still many other types of silicones that are completely harmless.

Take care of each other dear firends <3


I mitt tidigare inlägg nämnde jag cykliska silikoner och att de är dåliga för vår hälsa och för miljön. Jag tänkte att jag skulle förklara det vidare på ett enkelt och förståeligt sätt.

Många produkter innehåller cykliska silikoner. Krämer, lotioner, smink, hårprodukter etc .. Vad cykliska silikoner gör är att de hjälper krämer och lotioner att absorberas bättre av huden. De har också en antistatisk effekt vilket är anledningen till att det ofta används i håroljor, hårspray och hårserum. Det ger verkligen ett snyggt kosmetiskt resultat men det är aldrig värt att riskera vår hälsa för skönhet. Hälsa och skönhet går hand i hand och borde aldrig behöva kompensera varandra och konkurrera med varandra.

Studier har gjorts, som visar att cykliska silikoner har möjlighet att absorberas genom vår hud eller genom inandning och när de kommer in i våra kroppar kan de skada våra organ. Vissa cykliska silikoner är giftiga för levern i stora doser, och vissa kan ha en negativ effekt på fertiliteten och för gravida kvinnor kan det skada barnet innan det är fött. Cykliska silikoner har också en negativ inverkan på miljön.

Apoteket i Sverige beslutade rensa ut och förbjuda alla produkter som innehåller cykliska silikoner från sina butiker. Enligt dem kommer cykliska silikoner sannolikt att förbjudas i kosmetiska produkter inom några år och anledningen till att det inte redan gjort det är att sådant är en lång process och kan inte förbjudas över en natt. Så för tillfället kan du handla säkert på Apoteket, men överallt annars måste du göra din egen research och läsa etiketter.

Företag är sneaky lill’ bastards, så de skriver inte “cykliska silikoner” på flaskan. Leta efter dessa ord i ingredienslistan: Cyklometikon, cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan och cyklohexasiloxan. Om du hittar någon av dessa ingredienser i dina produkter rekommenderar jag dig att kasta den och att alltid läsa ingredienslistan av produkterna innan du köper något nytt. Jag hittade dessa silikoner i några av mina hårprodukter och i början bestämde jag mig för att använda upp flaskan eftersom dennästan va helt ny och det kändes som ett slöseri att bara kasta den. Men ärligt talade kändes det inte alls bra. Jag kände mig bara äcklad av att ha den i mitt hår och ännu värre när jag tvättade det, och visste mycket välatt det skulle skada miljön.

Så låt oss ta våra produkter som innehåller cykliska silikoner och bah “toss them in the bin” (brittisk accent) …

Jag vill tillägga att detta gäller cycliska silikoner, alltså Cyklometikon, cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan och cyklohexasiloxan. Det finns fortfarande många andra sorters silikoner som är helt ofarliga.

Om du vill veta mer kan du kolla på denna videon som Apoteket har gjort:

Ta hand om er kära vänner <3

FacebookpinterestFacebookpinterest

Beauty on a budget: Maria Åkerberg Aloe Vera gel

(Post contains ad link)

Aloe Vera is such an amazing, versatile product. I use it literally every day. If I got to bring 3 products with me to a stranded island, aloe vera would be one of them.  You can use it for so many things. It helps you skin heal but it also has a smoothing and cosmetic effect. I could write a novel about the benefits of Aloe Vera but let me just tell you what I use it for:

  • I put it on wounds, sunburns and insect bites.
  • I use it as a primer for my face before applying makeup. I would say without exaggeration that it’s the best makeup primer. It smooths out the skin and makes the pores almost invisible. (But make sure to moisturize your skin with a face oil or something before, otherwise, It can get too dry.
  • I use it as a brow gel. It’s the best eyebrow gel on the planet, just dab it on the unruly strands and brush with an old, washed mascara brush and viola!
  • I put it in my hair to control frizz and tame my natural curls. It really enhances the curls and makes the hair bouncy.

There are so many Aloe Vera gels and creams out there and it can be hard to find the best one. The purest option would, of course, be to use pure Aloe Vera straight from the plant but ain’t nobody got room for an Aloe Vera plant on the bathroom shelf. So I’ve been searching and trying and searching and trying some more to find a good alternative. An Aloe Vera gel that is as pure as possible and with a great consistency. I’ve found it and it so happens to fit under the beauty on a budget category (5$), doesn’t get much better than that!

The product I’m using is Maria Åkerbergs Aloe Vera Barbadensis. I was actually recommended this gel from a dermatologist when I went to AHA face treatments. She would put it on my skin after the treatments to calm and cool the burning feeling after the acid. It hurt so bad but she told me that it hurts because it heals. Let’s take that with us as a metaphor for all kinds of pain life throws at us.

Buy it HERE!


(Inlägget innehåller annonslänk)

Aloe Vera är en fantastisk, mångsidig produkt. Jag använder det bokstavligen varje dag. Om jag bara fick ta med mig 3 produkter till en öde ö, skulle Aloe Vera garanterat få följa med. Du kan använda den till så många saker. Det hjälper till att läka huden, men det har också en utslätande och kosmetisk effekt. Jag skulle kunna skriva en roman om fördelarna med Aloe Vera men låt mig bara berätta vad jag använder det för:

  • Jag smörjer den på sår, solbränd hud och insektsbett.
  • Jag använder den som primer framför mitt ansikte innan jag applicerar smink. Jag skulle säga utan överdrift att det är den bästa primeren. Det slätar ut huden och suddar ut proerna. (Men var noga med att smörja in huden med en ansiktsolja eller något innan, annars kan det bli för torrt).
  • Jag använder den som bryngel. Det är den bästa ögonbrynsgelén ever, bara dabba lite på de bångstyriga stråna och borstar med en gammal, tvättad mascaraborste och viola!
  • Jagaplicerar den i mitt hår för att kontrollera frizz och tämja mina naturliga lockar. Det framhäver verkligen lockarna och gör håret bouncy.

Det finns så många Aloe Vera geler och krämer där ute och det kan vara svårt att hitta den bästa. Det renaste alternativet skulle naturligtvis vara att använda ren Aloe Vera direkt från växten, men ain’t nobydy got room för en Aloe Vera-växt på badrumshyllan. Så jag har letat och testat och letat och testat lite mer för att hitta det bästa alternativet. En Aloe Vera gel som är så ren som möjligt och med bra konsistens. Jag har hittat den och den platsar till och med i  “Beauty on a budget”-kategorin (49 SEK), mycket bättre än så blir det inte!

Den produkt jag använder är Maria Åkerbergs Aloe Vera Barbadensis. Jag blev faktiskt rekomenderad denna gel från en hudterapeut när jag gick på  AHA-ansiktsbehandlingar. Hon applicerade den på min hud efter behandlingarna för att lugna och kyla den brännande känslan efter syran. Det sved så mycket men hon sa till mig att det gör ont eftersom det läker. Låt oss ta den metaforen med oss för alla slags smärtor livet ger oss.

Köp den HÄR!

FacebookpinterestFacebookpinterest